×

Schoonheid & Gezondheid

ALGEMENE VOORWAARDEN EN ANNULERINGSVOORWAARDEN


Laatst bijgewerkt: 7 januari 2022

 

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de https://www.cspglobal.nl website (verder genoemd “service”) gebruikt die wordt beheerd door CSP Global Enterprise B.V.   (verder aan gerefereerd als “ons”, “wij ”, “onze ”).

 

Uw toegang tot en gebruik van onze service en diensten is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de service.

 

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze service en diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot onze service en diensten.

 

Accounts

 

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die juist, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de voorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account op onze service en diensten.

 

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze service en diensten en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze service en diensten is of bij een service van een derde partij. 

 

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

 

Intellectueel eigendom

 

Onze service en diensten en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van CSP Global Enterprise B.V. en zijn licentiegevers.

 

Links naar andere websites

 

Onze service en diensten kunnen links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door CSP Global Enterprise B.V.

 

 CSP Global Enterprise B.V. heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat CSP Global Enterprise B.V. niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.

 

We raden u ten zeerste aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

 

Beëindiging

 

We kunnen de toegang tot onze service en diensten onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de voorwaarden schendt.

 

Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

 

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de voorwaarden schendt.

 

Bij beëindiging vervalt uw recht om onze service en diensten te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van onze service en diensten.

 

Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

 

Disclaimer

 

Uw gebruik van onze service en diensten is op eigen risico. Onze service en diensten  worden geleverd op een “zoals het is ” en “zoals het beschikbaar is” basis. Onze service en diensten worden geleverd zonder enige vorm van garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

 

Toepasselijk recht

 

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Hollanda voor het CSP Global Enterprise BV betreft en voor het Nederlands recht waar het de distributie via CSP Global Enterprise BV betreft, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

 

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en diensten en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hebben met betrekking tot onze service en diensten.

 

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we proberen dit ten minste 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

 

Door onze service en diensten te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van onze service en diensten.

 

Contact

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

2.2. The information on the site cannot be reproduced, published, copied, presented and/or transferred in any way. The whole or part of the Site cannot be used on another website without permission. In the event of such a violation, the user will be responsible for meeting the amount of compensation demanded from the company due to the damages incurred by third parties and all other obligations, including but not limited to court costs and attorney's fees.

3. CONFIDENTIAL INFORMATION

3.1. The company will not disclose personal information transmitted by users through the site to third parties. This personal information; It contains all kinds of other information to identify the User such as person name-surname, address, telephone number, mobile phone, e-mail address, and will be referred to as "Confidential Information" for short.

3.2. User, promotion, advertisement, campaign, promotion, announcement etc. He/she accepts and declares that he/she consents to sharing the communication, portfolio status and demographic information of the company that owns the Site with its subsidiaries or group companies, and to receive electronic messages in this context for itself or its subsidiaries, limited to its use within the scope of marketing activities. This personal information can be used to determine the customer profile within the company, to offer promotions and campaigns suitable for the customer profile, and to carry out statistical studies.

3.3. The user has the right to cancel the consent given by this contract without explaining any reason. The company processes the cancellation immediately and refrains from receiving electronic messages within 3 (three) working days.

3.4. Confidential Information can only be disclosed to official authorities if this information is duly requested by official authorities and when disclosure to official authorities is obligatory in accordance with the provisions of the applicable mandatory legislation.

4. NO WARRANTY:

This contract clause shall apply to the maximum extent permitted by applicable law. The services offered by the Company are provided on an "as is" and "as available" basis and with respect to the services or application (explicit or implied, including any information contained therein), including any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. there is no warranty of any kind, statutory or otherwise.

5. REGISTRATION AND SECURITY

The user must provide correct, complete and up-to-date registration information. Otherwise, this Agreement will be deemed to have been violated and the account may be closed without informing the User. The user is responsible for the password and account security on the site and third-party sites. Otherwise, the Company cannot be held responsible for data loss and security breaches or damage to hardware and devices.

6. FORCE MAJEURE

not under the control of the parties; Natural disasters, fire, explosions, civil wars, wars, uprisings, public movements, declaration of mobilization, strikes, lockouts and epidemics, infrastructure and internet failures, power cuts (collectively referred to as "Force Majeure" below) arising from the contract. If the obligations become unfulfillable by the parties, the parties are not responsible for this.In this period, the rights and obligations of the Parties arising from this Agreement are suspended.

7. COMPLETENESS AND APPLICABILITY OF THE AGREEMENT

If one of the terms of this contract becomes partially or completely invalid, the rest of the contract will continue to be valid.

8. CHANGES TO THE CONTRACT

The company can change the services offered on the site and the terms of this contract, partially or completely, at any time. Changes will be effective from the date of publication on the site. It is the User's responsibility to follow the changes. The user is deemed to have accepted these changes by continuing to benefit from the services offered.

9. NOTICE

All notifications to be sent to the parties related to this Agreement will be made through the known e-mail address of the Company and the e-mail address specified by the user in the membership form. The user agrees that the address he/she specified while signing up is a valid notification address, that he/she will notify the other party in writing within 5 days in case of change, otherwise the notifications to this address will be deemed valid.

10. EVIDENCE AGREEMENT

In all kinds of disputes that may arise between the parties for the transactions related to this contract, the books, records and documents of the Parties, computer records and fax records will be accepted as evidence in accordance with the Law of Civil Procedure No. 6100, and the user agrees that he will not object to these records.

11. RESOLUTION OF DISPUTES

The Netherlands Hague Courthouse Courts and Enforcement Offices are authorized to resolve any disputes arising from the implementation or interpretation of this Agreement.